Dagelijks onderhoud: draag zorg voor uw machine(s)

Machines zoals shovels, (mobiele) graafmachines, shredders, overslagkranen en schrankladers worden vaak blootgesteld aan zware omstandigheden. Opererend in de volle zon, modder, zand, regen, hoge- of juist lage temperaturen. (Intensief) gebruik in verschillende weeromstandigheden leiden tot slijtage. Om problemen en mogelijke stilstand van machines te voorkomen is het van belang om dagelijks onderhoud te plegen. Dit verlengt de levensduur van uw machine(park), voorkomen is immers beter dan genezen.
(Grote)onderhoudsbeurten nemen wij uiteraard voor onze rekening, het dagelijks onderhoud kunt u zelf uitvoeren. In dit artikel leest u wat u kunt doen om uw machine(s) in een goede conditie te houden.

Neem de tijd om een dagelijkse inspectie te doen van uw machine voordat er mee wordt gewerkt. De inspectie hoeft niet veel tijd te kosten en betaald zichzelf terug als problemen tijdig worden herkend en verholpen kunnen worden. Hieronder staat een door Case opgestelde lijst die dagelijks dient te worden doorlopen met betrekking tot het onderhoud van uw machine.

Waarschuwingen vooraf

Onjuist gebruik of onderhoud van machines kunnen tot ongevallen leiden.
• Als u een onderhoudsprocedure niet begrijpt of twijfelt aan uw vermogen om een onderhoudsprocedure correct uit te voeren, neem dan contact op met Troost Techniek (0186 – 651060.
• Het niet naleven van instructies en procedures kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Neem altijd de volgende stappen in acht voordat u onderhoud uitvoert:

• Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
• Laat het uitrustingsstuk of de giek op de grond zakken.
• Zet de motor af en verwijder de contactsleutel.
• Vergrendel de motorkap in de volledig geopende stand voordat u aan- of in de motorruimte gaat werken.

Zorg ervoor dat alle onderhoudswerkzaamheden stipt worden uitgevoerd met de aangegeven intervallen, om optimale prestatieniveaus en maximale veiligheid bij het gebruik van de machine te garanderen. Voer het onderhoud aan de start van elke dienst, alvorens er met de machine wordt gewerkt. Zorgt dat de machine voor elk onderhoud op een harde en vlakke ondergrond staat geparkeerd, uit de buurt van obstakels en laat het uitrustingsstuk en/of het dozerblad (indien aanwezig) op de grond zakken. Voer alle onderhoudswerkzaamheden, tenzij anders aangegeven, met uitgeschakelde motor uit en zorg dat de motor is afgekoeld. Verwijder de sleutel uit de startschakelaar. Wacht vervolgens tot alle circuits zijn afgekoeld voordat u aan het werk gaat. Plaats bij het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan de machine een label met: “Niet bedienen” op het instrumentenpaneel. Klim nooit uit de bestuurdersruimte terwijl de motor draait.

Aandachtspunten:

Smeernippels

Reinig de smeernippels voor het smeren. Reinig rond pluggen en vulgaten voordat u vloeistof toevoegt. Er mag geen stof of vuil in de componenten of de circuits komen. Draag geschikte kleding en gebruik de nodige veiligheidsuitrusting.

Verwijdering van onderpanelen

Verwijder bij onderhoud aan bepaalde machineonderdelen de nodige onderpanelen. Zorg ervoor dat de onderste panelen goed gesloten zijn voordat u de machine bedient.

Let op!
Elke wijziging aan de machine zonder voorafgaande toestemming kan ernstig letsel veroorzaken.
Breng geen wijzigingen aan zonder overleg, raadpleeg Troost Techniek.
Als u uw machine in bijzonder zware omstandigheden gebruikt (stoffige of corrosieve atmosfeer, enz.), moeten de onderhoudsintervallen dienovereenkomstig worden verkort.

Vervanging van filters

zorg er voor dat u alle filters regelmatig vervangt. Schone filters betekenen een langere levensduur van de motor.

Olie en vloeistof op de grond

Olie en vloeistof mogen niet op de grond terecht komen. Laat op de grond terechtgekomen vloeistof en olie door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen dat verantwoordelijk is voor de afvoer- of recycling van dergelijke vloeistoffen.

Onderhoudsintervallen

Het machinebesturingssysteem waarschuwt direct voor de noodzaak van specifieke onderhoudswerkzaamheden. Sommige onderhoudswerkzaamheden moeten echter regelmatig worden uitgevoerd, zonder dat daar een specifieke waarschuwing voor wordt gegeven. Zorg ervoor dat u bekend bent met de belangrijkste tijdsintervallen die voor uw type machine gelden en controleer de urenteller aan het begin van elke werkdag om te anticiperen op de noodzaak van onderhoudswerkzaamheden met een bepaalde tijdsinterval.

Algemeen

• Controleer op tekenen van lekkage (olie, vloeistoffen of water).
• Controleer of alle schroeven en moeren goed zijn vastgedraaid.
• Neem evt. stof af (motor, bestuurdersruimte enz.)
• Controleer op tekenen van schade.

Motor

• Controleer het oliepeil en vul de olie aan indien nodig.
• Controleer het koelvloeistofpeil en vul de koelvloeistof aan indien nodig.
• Controleer de radiator op tekenen van verstopping of bederf.
• Controleer de riemspanning van de radiateurventilator.
• Controleer of het luchtfilter schoon en niet verstopt is.
• Controleer componenten op tekenen van lekkende olie of water.
• Controleer de staat van alle slangen.

Onderstel

• Controleer de staat van de rupsen of banden.
• Controleer of de bovenste en onderste looprollen en de tussenwielen geen olie lekken.

Bovenbouw

• Controleer het brandstoftankpeil via het dashboard.
• Controleer het niveau van de DEF/ADBLUE®-tank via het dashboard.
• Controleer het peil van de hydraulische tank.
• Controleer of de hydraulische olie schoon is.
• Controleer de componenten op tekenen van lekkende olie, vloeistoffen of water.
• Controleer de staat van alle slangen.
• Zorg ervoor dat er geen elektrische kortsluitingen zijn.
• Controleer of de batterijaansluitingen goed vast zitten.
• Stel de achteruitkijkspiegels af.
• Controleer de camera’s.

Uitrustingsstukken

• Controleer of de cilinders geen olie lekken.
• Controleer de staat van alle slangen.
• Controleer de staat van de bak en het gereedschap.

Na het starten van de motor

• Is de motor correct gestart? Zijn de uitlaatgassen normaal? Geen vreemde geluiden?
• Controleer op afwijkend geluid van de hydraulische componenten.
• Controleer de componenten op tekenen van lekkende olie, vloeistoffen of water.
• Controleer de akoestische alarminrichtingen, werklampen en ruitenwissers.
• Controleer of alle circuits (rijden, zwenken en gereedschap) correct werken.

LET OP: Repareer elk defect onmiddellijk voordat u de machine gebruikt of raadpleeg Troost Techniek BV. via: 0186 – 65 10 60.