Periodieke keuringen: voor veiligheid, tegen stilstand

Het periodiek keuren van grondverzetmachines is verplicht. Als u over grondverzetmachines, zoals (mobiele)graafmachines, shovels, mini- of midigraafmachines beschikt, dan kunt u deze door ons laten keuren. Een keuring is belangrijk voor het goed functioneren van uw machine(s), maar ook voor veiligheid van werknemers en het milieu. De keuring wordt aan de hand van een BMWT-keuring gedaan, wat kan worden gezien als een soort jaarlijkse APK.

Over BMWT keuren
BMWT is een brancheorganisatie van leveranciers van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel. Een machine moet verplicht gekeurd zijn als deze op een bouwlocatie werkt, ongeacht wat voor werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit wordt bepaald vanuit de Arbowet. Alle keuringen die door ons worden uitgevoerd, zijn BMWT-gecertificeerd. Uw machines worden door ons dus gekeurd volgens de richtlijnen van BMWT. Deze keuringen worden dikwijls uitgevoerd in combinatie met het reguliere onderhoud.

Gecertificeerde keurmeesters
Onze monteurs zijn gecertificeerde keurmeesters. De machines worden onder andere door een keuringsformulier, specifiek voor de te keuren machine en bijbehorende instructies, nagelopen. De resultaten worden vervolgens genoteerd op het digitale keuringsformulier. Over ieder gebrek wordt een aanbeveling gedaan die het probleem kan verhelpen.

Jaarsticker
Als de machine is goedgekeurd, dan wordt er een jaarsticker op de machine geplakt. Op die sticker staat een datum, waaraan de machinist kan zien wanneer de machine opnieuw moet worden gekeurd. Als de machine is afgekeurd, wordt er pas een jaarsticker geplakt wanneer de gebreken zijn verholpen.

Additionele keuring voor Hijswerkzaamheden
Als er met een graafmachine ook gehesen wordt, dan gelden er aanvullende eisen, omdat de graafmachine dan volgens de NEN-13000 norm onder de mobiele kranen of hijskranen valt. De machine moet dan van een lastmomentbeveiliging (LMB)systeem zijn voorzien. Zo’n systeem geeft inzicht op krachten van het hef- of hijsproces. De keuring die daarover wordt gedaan valt buiten de BMWT-keuring. Een aanvullende keuring is dan van toepassing.

Keuren?
Uw machine door ons laten keuren? Wij hebben de expertise en kennis in huis. Bel: 0186 – 65 10 60 of mail: planning@troostbv.com. Wij kunnen bij u op locatie langskomen of u kunt uw machine(s) bij ons laten keuren op de werkplaats.